MST kezdőlap     MST történet     Szabályzatok     Szakosztályok     Tisztségviselők     Örökös tagok     Tagság     
   Hírek, dokumentumok     Rendezvények     Etikai Kódex     Keleti Károly Emlékérem     Keleti Károly Pályadíj     
Etikai Kódex Archívum   (aktualizálva: 2020.02.05.)

A Magyar Statisztikai Társaság Etikai Testületének 2015. november 23-i állásfoglalása és kísérőlevele
-
KSH elnök válaszlevele
-
MST elnök válaszlevele

Az Etikai Testület 2015. május 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Az Etikai Testület 2015. február 27-én tartotta alakuló ülését

A Magyar Statisztika Etikai Kódexe 2006

Szeminárium a statisztikai szakmai etikáról - Hong Kong, 2013.08.25.

Dennis Trewin az ISI Etikai Bizottsága Tanácsadó Testületének elnöke az ISI Kongresszus keretében 2013. augusztus 28-án - egy szekció keretében - panelbeszélgetést (STS 015-P1) szervezett. A panelbeszélgetéshez egy kérdéssort állított össze, melyre a panelisták és a résztvevők véleményét, észrevételeit várta. A kérdések száma, súlya miatt a rendelkezésre álló idő nagyon rövidnek bizonyult, így nem igazán lehetett összefoglalni az elhangzott véleményeket sem, viszont a szervező/levezető elnök véleményéhez csatlakozva hasznos lehet a kérdéssor áttekintése, megbeszélése a nemzeti ET-k keretében is.

Az Etikai Testület beszámolója, 2010-2014

Az Etikai Testület beszámolója, 2012-2013

Az Etikai Testület beszámolója, 2011-2012

Az Etikai Testület Ügyrendje 2010

ISI Declaration on Professional Ethics 2010
 


ISI nyilatkozat a szakmai statisztikai etikáról

A statisztikai etika kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai közösségen belül. Ezt mutatja, hogy számos ország statisztikai társasága kidolgozta saját etikai kódexét és az ISI is felfrissítette 1985 óta érvényben lévő deklarációját. A Magyar Statisztikai Társaság szintén nagy figyelmet fordít a statisztika etikai kérdéseire, amit mutat az is, hogy már több éve van elfogadott Etikai Kódexe és közel egy éve működik a kódex előírásainak minél hatékonyabb betarttatásán dolgozó Etikai Testület. A magyar statisztikusok elismerik és elfogadják az ISI deklarációit a szakmai etikáról, egyetértenek azokkal a közös értékekkel és etikai alapelvekkel, amelyeket ezek a nyilatkozatok, köztük a 2010-ben elfogadott legfrissebb deklaráció tartalmaz. Az ISI nyilatkozat elsősorban az etika pozitív oldalait, a követendő helyes magatartást, a jó példákat és gyakorlatot hangsúlyozza. Mégis, azáltal, hogy az ISI létrehozta az etikai tanácsadó testületét, melynek feladatai közt szerepel az is, hogy az etikai normák megsértése esetén lépéseket javasoljon az ISI Végrehajtó Bizottságának, közvetve elismeri azt, hogy az etikus magatartás követéséhez nem mindig elegendő a pozitív példák bemutatása. Ez pedig arra utal, hogy az az út, amit néhány ország, köztük Magyarország a statisztikai etika szabályozásában választott, helyes és járható.

Ezekkel a gondolatokkal bocsátjuk a magyar statisztikai közösség elé a nevezett ISI deklarációt, valamint a tanácsadó testület létrehozásáról szóló dokumentumot, melyek eredeti változatai a http://isi-web.org/about/ethics-intro címen olvashatók. Megjegyezzük, hogy az Etikai Testület eddigi munkájáról szóló beszámolót rövidesen közzétesszük itt, az MST honlapján.

Dr. Rappai Gábor
az Etikai Testület elnöke