MST kezdőlap     MST történet     Szabályzatok     Szakosztályok     Tisztségviselők     Örökös tagok     Tagság     
   Hírek, dokumentumok     Rendezvények     Etikai Kódex     Keleti Károly Emlékérem     Keleti Károly Pályadíj     

Szakosztályok   (aktualizálva: 2017.09.05.)

Gazdaságstatisztikai Szakosztály

A szakosztály fő célja, hogy fórumot biztosítson a gazdaságstatisztikához kapcsolódó gyakorlati és elméleti kérdések megvitatásához, a témakörbe tartozó hazai és nemzetközi vonatkozású szakmai problémák, kutatási eredmények megbeszéléséhez. A szakosztály szerepet kíván vállalni a gazdaság különböző területei és szektorai statisztikai módszertanának koordinációjában, az állami statisztikai szolgálatra háruló időszerű, valamint hosszabb távú gazdaságstatisztikai feladatok megtárgyalásában, hangsúlyt helyezve a statisztikai adatgyűjtés gyakorlati és módszertani kérdéseire. A szakosztály kiemelten kíván foglalkozni az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítésének, a hazai felkészülésnek a gazdaságstatisztikához kapcsolódó vonatkozásaival is.

A szakosztály feladatának tekinti, hogy a Magyar Statisztikai Társaság más szakosztályaival közösen, komplex módon dolgozzon fel egyes témaköröket, figyelemmel a gazdasági-társadalmi összefüggések területi és történeti aspektusaira. Ugyancsak fontos cél a statisztika felhasználóinak bevonása a közös gondolkodásba, és rendszeres együttműködés kialakítása a gazdaságstatisztika iránt érdeklődő más szakmai szervezetekkel (így a Magyar Közgazdasági Társasággal és a Gazdaságmodellezési Társasággal).

Megalakulás éve: 1968
Tagok száma: 275 fő
 
Tisztújító közgyűlés: 2017. június 29. - jegyzőkönyv
 
Elnök: Galambosné Tiszberger Mónika Pécsi Tudományegyetem
 
Alelnök: Poór Judit Pannon Egyetem
Valkó Gábor KSH
 
Titkár: Árva Katalin KSH

[vissza]